Arvikaluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Ö.Esplanaden i Arvika

Sedan den 1:e januari 2016 mäter OPSIS AB luftkvaliteten i Arvika på uppdrag av Miljösamverkan Värmland. Mätningarna sker i enlighet med Naturvårdsverkets miljökvalitetsnorm (NFS 2016:9) för kvävedioxid (NO2).

 

Resultaten av mätningarna går att se i nära realtid genom att välja parameter i menyn ovan.

 

För mer information om OPSIS AB, mätutrustningen och mätteknikerna vänligen gå vidare till informationssidan eller opsis.se.

 

Nedan visas bilder av mätsystemet på Ö. Esplanaden i Arvika.

Trelleborgsluft.se

Arvikaluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Arvika