Arvikaluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Ö.Esplanaden i Arvika

Information

 

Mätningarna av luftkvaliteten utförs med svenskutvecklat och svensktillverkat mätinstrument.

Gaskomponenterna kvävedioxid och svaveldioxid mäts med hjälp av DOAS teknik.

 

OPSIS AB har sedan 1985 utvecklat, tillverkat och  haft driftansvar för mätinstrument för luftkvalitetsmätningar. Företaget har idag ca 100 anställda och är en av  marknadens ledande tillverkare av sådana instrument. Företaget är aktivt och har kunder i hela världen.

 

Bilden nedan ger kort information om DOAS tekniken. Mer information finns tillgängligt på OPSIS hemsida www.opsis.se

Trelleborgsluft.se

Arvikaluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Arvika